لیست محصولات
لیست کالاهای انتخاب شده: 
انتخاب محصول
نام کالا تعرفه
شماره مصوبه توضیحات
Skip Navigation Links.
لطفا یک محصول را انتخاب کنید-1
لیست گروههای انتخاب شده
نام کالا: کد تعرفه: شماره مصوبه:
توضیحات: نوع قیمت گذاری:
ااز تاریخ غیر فعال تا تاریخ غیر فعال (آخرین قیمت و شماره مصوبه در این فاصله زمانی نمایش داده میشود)
        
عنوان گزارش  
تعداد کالاهای یافته شده: 10902
12345678910...صفحه آخر
ردیفنام کالاواحدقیمت جاری FOB (دلار)قیمت ارزش افزودهشماره مصوبهتاریخ مصوبهنوع قیمت گذاریگروهکد جایزهوزنابعادمحموله ای
1انواع مخازن حمل سوخت، مایع، سیمان و غیرهتن2000 
2084/411/87
29/10/1387
افزایش قیمتخودرو و قطعات آن   
2انواع آجر نسوز نما (شاموتی و ‌‌آلومین سیلیکات)‌‌تن520 
60/411/90
27/1/1390
افزایش قیمتتجهيزات و لوازم ساختمان   
3انواع ملات قلیاییتن180 
2013/79/ک/ف
22/9/1379
تعیین قیمتتجهيزات و لوازم ساختمان   
4انواع جرمهای نسوز آلومینی زیر90%‌‌تن360 
2013/79/ک/ف
22/9/1379
تعیین قیمتتجهيزات و لوازم ساختمان   
5پانلهای گچی با بسته بندی متعارفتن144 
1611/79/ک/ف
3/8/1379
تعیین قیمتتجهيزات و لوازم ساختمان   
6مواد دانه بندی قلیاییتن180 
2013/79/ک/ف
22/9/1379
تعیین قیمتتجهيزات و لوازم ساختمان   
7انواع جرمهای نسوز آلومینی 90%‌‌ و بالای آنتن1104 
2013/79/ک/ف
22/9/1379
تعیین قیمتتجهيزات و لوازم ساختمان   
8اگرمصنوعات سنگی همراه بایراق آلات ازجنس آهن وبرنج وآلومینیوم آبکاری شده وپارچه باشد10%‌‌به قیمت اضافه میشود.ساير0 
1526/79/ک/ف
16/7/1379
تعیین قیمتتجهيزات و لوازم ساختمان   
9انواع مصنوعات سنگی (‌‌شامل :شومینه،صراحی،زیرسیگاری،حوض،گلدان،قندان،پایه چراغ و غیره)‌‌ ازجنس تراورتن قرمزکیلوگرم0.66 
1526/79/ک/ف
16/7/1379
تعیین قیمتتجهيزات و لوازم ساختمان   
10انواع مصنوعات سنگی (‌‌شامل :شومینه،صراحی،زیرسیگاری،حوض،گلدان،قندان،پایه چراغ و غیره)‌‌ ازجنس تراورتن غیرقرمزکیلوگرم0.42 
1526/79/ک/ف
16/7/1379
تعیین قیمتتجهيزات و لوازم ساختمان   
11پرلیتتن180 
2013/79/ک/ف
22/9/1379
تعیین قیمتتجهيزات و لوازم ساختمان   
12انواع مصنوعات سنگی (‌‌شامل :شومینه،صراحی،زیرسیگاری،حوض،گلدان،قندان،پایه چراغ و غیره)‌‌ ازجنس مرمرکیلوگرم0.96 
1526/79/ک/ف
16/7/1379
تعیین قیمتتجهيزات و لوازم ساختمان   
13انواع مصنوعات سنگی (‌‌شامل :شومینه،صراحی،زیرسیگاری،حوض،گلدان،قندان،پایه چراغ و غیره)‌‌ ازجنس گرانیتکیلوگرم1.86 
1526/79/ک/ف
16/7/1379
تعیین قیمتتجهيزات و لوازم ساختمان   
14انواع جرمهای نسوز شاموتیتن300 
2013/79/ک/ف
22/9/1379
تعیین قیمتتجهيزات و لوازم ساختمان   
15پودر شیشه مورد مصرف درنماسازی ساختمان (‌‌تولیدی شرکت ئی.پی.کو)‌‌کیلوگرم0.3 
2252/79/ک/ف
8/11/1379
تعیین قیمتتجهيزات و لوازم ساختمان   
16قطعات گچ بری پیش ساخته رنگیکیلوگرم1.2 
433/‌‌80/ک/ف
12/8/1380
تعیین قیمتتجهيزات و لوازم ساختمان   
17انواع گرانیت بریده خام کارنشده بصورت کوپتن200 
284/411/86
9/7/1386
تعیین قیمتتجهيزات و لوازم ساختمان   
18موادخمیری موردمصرف درنمای ساختمان بنام تجاری پرماکوت - پرماتکس دربسته بندیهای مختلف (‌‌تولدی شرکت ئی.پی.کو)‌‌کیلوگرم1.08 
2254/79/ک/ف
8/11/1379
تعیین قیمتتجهيزات و لوازم ساختمان   
19کلینکرتن45 
1538/411/89
26/4/1389
کاهش قیمتتجهيزات و لوازم ساختمان   
20انواع مرمر (کوپ 5تن به بالا) بریده خام کارنشده بصورت کوپتن400 
284/411/86
9/7/1386
تعیین قیمتتجهيزات و لوازم ساختمان   
21پودر مل مورد مصرف در بتونه سازیتن84 
465/‌‌80/ک/ف
30/8/1380
تعیین قیمتتجهيزات و لوازم ساختمان   
22کاشی هفت رنگ غیره معرقمتر مربع18 
463/‌‌80/ک/ف
30/8/1380
تعیین قیمتتجهيزات و لوازم ساختمان   
23انواع کاشی گرانیتی مات (ساب نخورده ) در سایزها و طرحهای مختلفمتر مربع5 
3257/2/83
12/5/1383
تعیین قیمتتجهيزات و لوازم ساختمان   
24انواع زیر دوشی لعابی و سینگ ظرفشویی لعابیکیلوگرم1.56 
1436/79/ک/ف
5/7/1379
تعیین قیمتتجهيزات و لوازم ساختمان   
25انواع خرده شیشهتن120 
4128/411/89
19/10/1389
تعیین قیمتتجهيزات و لوازم ساختمان   
12345678910...صفحه آخر
 توضیحات: