لیست محصولات
لیست کالاهای انتخاب شده: 
انتخاب محصول
نام کالا تعرفه
شماره مصوبه توضیحات
Skip Navigation Links.
لطفا یک محصول را انتخاب کنید-1
لیست گروههای انتخاب شده
نام کالا: کد تعرفه: شماره مصوبه:
توضیحات: نوع قیمت گذاری:
ااز تاریخ غیر فعال تا تاریخ غیر فعال (آخرین قیمت و شماره مصوبه در این فاصله زمانی نمایش داده میشود)
        
عنوان گزارش  
تعداد کالاهای یافته شده: 10902
12345678910...صفحه آخر
ردیفنام کالاواحدقیمت جاری FOB (دلار)قیمت ارزش افزودهشماره مصوبهتاریخ مصوبهنوع قیمت گذاریگروهکد جایزهوزنابعادمحموله ای
1چیلرتراکمی آبی (3 اس آر ال سی-105 دبلیو)‌‌ بوزن 2180کیلوگرمدستگاه28668 
1435/79/ک/ف
17/7/1379
تعیین قیمتماشين آلات و تجهيزات صنعتي و خانگي   
2چیلر تراکمی آبی (یک اس آر ال سی -25 دبلیو)‌‌ بوزن 820 کیلوگرمدستگاه8664 
1435/79/ک/ف
17/7/1379
تعیین قیمتماشين آلات و تجهيزات صنعتي و خانگي   
3چیلر تراکمی آبی (3 اس آر ال سی-90دبلیو)‌‌ بوزن 2500کیلوگرمدستگاه27972 
1435/79/ک/ف
17/7/1379
تعیین قیمتماشين آلات و تجهيزات صنعتي و خانگي   
4چیلر تراکمی آبی (‌‌یک اس آر ال سی - 35 دبلیو)‌‌ بوزن 1050کیلوگرمدستگاه10710 
1435/79/ک/ف
17/7/1379
تعیین قیمتماشين آلات و تجهيزات صنعتي و خانگي   
5چیلر تراکمی آبی (‌‌یک اس آر ال سی -40دبلیو)‌‌ بوزن 1220 کیلوگرمدستگاه11400 
1435/79/ک/ف
17/7/1379
تعیین قیمتماشين آلات و تجهيزات صنعتي و خانگي   
6چیلر تراکمی آبی (‌‌2 اس آر ال سی-30 دبلیو)‌‌ بوزن 1210کیلوگرمدستگاه14016 
1435/79/ک/ف
17/7/1379
تعیین قیمتماشين آلات و تجهيزات صنعتي و خانگي   
7چیلر تراکمی آبی (‌‌2 اس آر ال سی-40 دبلیو)‌‌ بوزن 1370کیلوگرمدستگاه15072 
1435/79/ک/ف
17/7/1379
تعیین قیمتماشين آلات و تجهيزات صنعتي و خانگي   
8چیلر تراکمی آبی (‌‌2 اس آر ال سی-50 دبلیو)‌‌ بوزن 1450کیلوگرمدستگاه16302 
1435/79/ک/ف
17/7/1379
تعیین قیمتماشين آلات و تجهيزات صنعتي و خانگي   
9چیلر تراکمی آبی (‌‌2 اس آر ال سی-60 دبلیو)‌‌ بوزن 1690کیلوگرمدستگاه18744 
1435/79/ک/ف
17/7/1379
تعیین قیمتماشين آلات و تجهيزات صنعتي و خانگي   
10چیلر تراکمی آبی (‌‌2 اس آر ال سی-70 دبلیو)‌‌ بوزن 1910کیلوگرمدستگاه20634 
1435/79/ک/ف
17/7/1379
تعیین قیمتماشين آلات و تجهيزات صنعتي و خانگي   
11چیلر تراکمی آبی (‌‌2 اس آر ال سی-80 دبلیو)‌‌ بوزن 2140کیلوگرمدستگاه21900 
1435/79/ک/ف
17/7/1379
تعیین قیمتماشين آلات و تجهيزات صنعتي و خانگي   
12چیلر تراکمی آبی (‌‌2 اس آر ال سی-120 دبلیو)‌‌ بوزن 2200کیلوگرمدستگاه28500 
1435/79/ک/ف
17/7/1379
تعیین قیمتماشين آلات و تجهيزات صنعتي و خانگي   
13گیربکس هلیکال جی 4 (‌‌تولیدی شرکت صنعتی شریف)‌‌دستگاه176.4 
530/79/ک/ف
1/4/1379
تعیین قیمتماشين آلات و تجهيزات صنعتي و خانگي   
14چیلر تراکمی آبی (‌‌یک اس آر ال سی -20دبلیو)‌‌ بوزن770 کیلوگرمدستگاه8112 
1435/79/ک/ف
17/7/1379
تعیین قیمتماشين آلات و تجهيزات صنعتي و خانگي   
15فن کوئل زمینی روبروزن (400- اس آر اف سی تی ایی )‌‌ بوزن 40 کیلوگرمدستگاه190.8 
2028/79/ک/ف
6/10/1379
تعیین قیمتماشين آلات و تجهيزات صنعتي و خانگي   
16رفلکتور آلومینیومی رنگ یا آنودایز شدهکیلوگرم3 
2071/411/87
29/10/1387
تعیین قیمتماشين آلات و تجهيزات صنعتي و خانگي   
17انواع سیم برش الماسه به وزن هر متر 350 گرممتر45 
2072/411/87
29/10/1387
تعیین قیمتماشين آلات و تجهيزات صنعتي و خانگي   
18انواع زودپز استیل با کف آلومینیومیتن7000 
745/411/90
19/4/1390
افزایش قیمتماشين آلات و تجهيزات صنعتي و خانگي   
19انواع ظروف استیل با کف آلومینیومی و درب پیرکستن6500 
745/411/90
19/4/1390
افزایش قیمتماشين آلات و تجهيزات صنعتي و خانگي   
20انواع سیم جوشتن2000 
1829/411/87
8/10/1387
افزایش قیمتماشين آلات و تجهيزات صنعتي و خانگي   
21انواع ورق نسوزتن1000 
1827/411/87
8/10/1387
افزایش قیمتماشين آلات و تجهيزات صنعتي و خانگي   
22انواع لیفت تراک 7 تن دیزل با طول دکل حداکثر 5/5 متریدستگاه48000 
1774/411/87
3/10/1387
افزایش قیمتماشين آلات و تجهيزات صنعتي و خانگي   
23انواع لیفت تراک 2 تن دیزل با طول دکل حداکثر 5/4 متریدستگاه12000 
1774/411/87
3/10/1387
افزایش قیمتماشين آلات و تجهيزات صنعتي و خانگي   
24انواع لیفت تراک 5/2 تن دیزل با طول دکل حداکثر 5/4 متریدستگاه14000 
1774/411/87
3/10/1387
افزایش قیمتماشين آلات و تجهيزات صنعتي و خانگي   
25انواع لیفت تراک 3 تن دیزل با طول دکل حداکثر 5/4 متریدستگاه15000 
1774/411/87
3/10/1387
افزایش قیمتماشين آلات و تجهيزات صنعتي و خانگي   
12345678910...صفحه آخر
 توضیحات: